Derneğimiz; Antalya turizm sektörüne yaş sebze ve meyve tedarikinin yanı sıra üyeleri arasındaki sosyal, ekonomik iş birliği yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak, bu sektörde hizmet eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplanmak suretiyle mesleki birlikteliğin hayata geçirilerek turizm sektörünün ciddiyetine yakışır bir şekilde mal ve hizmet tedarikine katkı sağlamak için çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.